Distributors in South Korea

Bum Yang Medical Systems Co. Ltd

#595 Sangdo - 1 dong
Dongjak-ku
156-830
Seoul
Contact: K S Shin
Email: Tel: +82 02 814 7500 Fax: +82 02 816 1686

CMP Trading Co., Ltd

505-1, E-dong, Bundang Techno Park,
700 Pangyo-ro(Yatap-dong)
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 463-760
Contact: Chanmin Park

Daol Phantom

2304, Middle East,
Wonmi-gu,
Bucheon-si,
Gyeonggi-do
Contact: Rick Lee

Distributor Login